Czym Są Wstęgi Bollingera?

wstega bollingera

Po zwężeniu zawsze następuje ekspansja, a po ekspansji zawsze następuje zwężenie. Ten wzór jest używany w niektórych strategiach do identyfikacji początku lub końca trendu. W handlu dziennym polecam używanie strategii kanałowych w połączeniu ze wstęgami Bollingera w krótkich wiadomości finansowe ramach czasowych. Jeśli jesteś początkującym traderem, radzę rozważenie strategii trendów w przedziale co najmniej kilku dni. Strategia podwójnych Wstęg Bollingera jest do tego idealna. Pozwala dokładnie zidentyfikować strefy kupna, sprzedaży i realizacji zysków.

Niewielu z nich będzie chciało znowu kupować, a napływ nowych pieniędzy ogranicza się do powstania nowego niskiego punktu. Analityk techniczny Richard Wyckoff nazwał kiedyś to zjawisko wiosną i termin ten jest używany w kręgach handlowych do dziś.

Osobno omówię strategie Wstęg Bollingera, które obejmują podążanie za trendem w przypadku przełamania ważnych poziomów i dodatkowych sygnałów odwrócenia. W takim przypadku ujemny %b jest możliwy wtedy, gdy cena wychodzi poza niższe wstęgi Bollingera.

Chociaż prawdą jest, że Breakout jest ważnym wydarzeniem, pojedyncze wybicia nie zapewniają wskazówek co do kierunku i zakresu przyszłego ruchu cen. Wielu traderów uważa, że im bliżej cena znajduje się do górnej wstęgi, tym większy jest poziom wykupienia rynku, a im bliżej dolnej wstęgi, tym bliżej wyprzedaży na rynku. Jeśli chodzi o analizę techniczną, rozsądne jest użycie kombinacji wskaźników w celu zweryfikowania sygnału. Gdy cena spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub zbliża się do niej istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się nowego dołka. Pojawia się wówczas sygnał kupna (zielona strzałka). Z kolei, kiedy cena wzrasta do górnej bandy lub zbliża się do niej istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się nowego szczytu. Pojawia się wówczas sygnał sprzedaży (czerwona strzałka).

Inną cechą niżu W jest obecność w jego strukturze mniejszych formacji. Bliższe spojrzenie na mniejsze ramy czasowe ujawnia sygnały odwrócenia. Tworzą początek lub koniec złożonych segmentów dużej figury. Jeśli niż z prawej strony znajduje się niżej niż ten z lewej strony, takiej sytuacji towarzyszy strach i dyskomfort ze strony mas zwykłych traderów. Wielu z nich długo utrzymywało się na poprzednim niżu i zostało wyrzuconych z rynku.

Jak sama nazwa wskazuje, wstęgi Bollingera to kanały cenowe, które wykreślone są powyżej i poniżej ceny. Wszystko co wymieniam poniżej to są tak naprawdę tylko interpretacje i pewien sposób patrzenia na rynek. Z całego wykładu, w którym uczestniczyłem najbardziej odkrywcze było dla mnie w jaki naprawdę sposób wstęgi Bollinger’a generują sygnały kupna i sprzedaży. Jest to interpretacja na jaką nigdy wcześniej wstega bollingera nie trafiłem w żadnej innej literaturze. Koperta średnich wskaźnik ten jest zbudowany z dwóch linii, które stanowią wykresy średnich. Średnie są od siebie oddalone o stałą wartość, dzięki temu tworzą tunel, w którym znajduje się wykres pary walutowej. Sygnał kupna powstaje, gdy wykres zrównuje się z linią dolną koperty średnich, natomiast sygnał sprzedaży wtedy, gdy wykres zrównuje się z linia górną.

wstega bollingera

W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania. Średnia krocząca może być również używana jako sygnał do wyjścia z pozycji jeśli cena przełamie ją od góry w trendzie wzrostowym lub od dołu w trendzie spadkowym. Poprzez połączenie wstęgi Bollingera ze średnią ruchomą, trader może już tak naprawdę stworzyć solidną metodę handlu. Ustawienie domyślne wstęgi Bollingera ma odchylenie standardowe na poziomie 2.0. My jednak sugerujemy, by zwiększyć tę wartość do 2.5, tak by uczynić wstęgi szerszymi i uchwycić więcej akcji cenowej. Jeżeli aktualny trend na rynku jest wzrostowy, wtedy rynek nie powinien przecinać średniej kroczącej od góry – świeca nie powinna zamykać się poniżej niej.

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi lub zbliża się do niej. Taki sposób analizy dotyczy tylko przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Gdy trend jest umiarkowany albo wręcz horyzontalny, można zakładać, że zbyt wielkie odchylenia kursu od średniej nie są możliwe. Dzieje się tak dlatego, iż prawdopodobieństwo zdarzenia, że kurs wyjdzie poza przedział wstęg jest stosunkowo małe. W tego typu systemach wstęgi są wyznacznikami wykupienia (górna wstęga) i wyprzedania (dolna wstęga) rynku. Sygnałem do zajęcia pozycji długiej będzie spadek notowań poniżej dolnej wstęgi, a sygnałem do otwarcia krótkiej wzrost powyżej górnej wstęgi. Sygnałem jest samo naruszenie wstęgi , ale z wejściem na rynek należy zaczekać, aż zamknięcie kolejnej świecy będzie poniżej lub powyżej wstęgi .

Polski Złoty Dewastuje Euro, Dolara, Franka I Funta Na Rynku Forex! Zobacz, Ile Złotych Zapłacisz W Tej Chwili Za Główne Waluty

W przypadku silnego trendu wzrostowego, gdzie mamy do czynienia z coraz to wyższymi szczytami i dołkami, zajmujemy pozycje długie przy dolnej bandzie. W ten sposób zajmując pozycje zgodne z trenem wyższego rzędu, wchodzimy w trade korzystając ze wstęg. 77% rachunków inwestorów detalicznych forex odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej

W silnym trendzie spadkowym, cena powinna znajdować się w obszarze pomiędzy dolną wstęgą a średnią kroczącą. Rynek wtedy nie powinien przekraczać średniej kroczącej od dołu i zamykać się powyżej niej.

Taka sytuacja może bowiem oznaczać zmniejszający się wolumen obrotu i zanik zainteresowania danym instrumentem finansowych. Jeśliby tak było faktycznie, w przypadku większych inwestycji, może to prowadzić do trudności związanych z zamknięciem pozycji (sprzedaży pozycji długiej lub kupna pozycji krótkiej). Jeśli natomiast wstęgi się od siebie oddalają, bardziej prawdopodobna jest niska zmienność rynku w przyszłości. Warunki te są jednak zbyt szerokie, aby można je było uważać za konkretne sygnały transakcyjne i dlatego są wysoce niepewne. Wstęgi Bollingera czasami wykazują również fałszywie silne sygnały.

Nie Gwarantowany

Po osiągnięciu szczytu pierwsze ramię przecina wskaźnik Fali Bollingera (niebieska strzałka). Dekolt jest ograniczony dolną wstęgą, a nie średnią ruchomą. Można też powiedzieć, że pierwszy spadek kończy się na dolnej linii (czerwona strzałka). Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć niewielkie nakładanie się. To po raz kolejny potwierdza fakt, że w prawdziwym handlu rzadko można spotkać idealne kształty.

  • Gwałtowne i duże wzrosty cen mogą powodować , że kurs często porusza się poza obszarem wstęgi bollingera co utrudniać może interpretacje wskaźnika.
  • Tylko wtedy będziesz pewny swoich poczynań, co będzie następstwem kontroli, jaką da Ci możliwość korekty ustawień w przypadku ewentualnych zmian warunków wyjściowych.
  • Wszystkie pytania należy zadawać bezpośrednio w ramach dyskusji.

Możemy przypuszczać, że po niewielkiej korekcie trend będzie kontynuowany. Głównym elementem wstęgi Bollingera jest zwykła średnia krocząca, choć czasem stosuje się średnią ważoną wykładniczo. Drugim składnikiem formuły wstęgi jest odchylenie standardowe.

Skopiuj niezarchiwizowany plik BandsBandwidth.mq4 do tego katalogu. Oba przykłady pokazują, że użycie WMA i EMA zamiast średniej ruchomej może dać bardzo nieoczekiwane wyniki. Dlatego średnie te nie są zalecane do handlu Bollingerem. Stop loss jest ustawiany tuż poniżej niskiego poziomu świecy wybicia.

Przy zakupie take profit będzie znajdować się na górnej wstędze, a przy sprzedaży na dolnej. Powyższe zdjęcie pokazuje, jak skonfigurować wstęgę Bollingera. Parametry są standardowe – okres średniej ruchomej 20 słupków i dwa odchylenia standardowe. Na wykresie słupek oznaczony niebieskim owalem zamyka się w górnej ćwiartce. Otwórz długą pozycję na zamknięciu świecy na poziomie 1,17873 punktów . Ustaw stop loss na niżu świecy, która przebiła pierwszą górną linię.

Wykres Cen Eurusd W Czasie Rzeczywistym

Na początku możesz skorzystać z powyższych metod handlowych. Jeśli dopiero zaczynasz karierę tradera, lepiej najpierw opanuj strategię trendów Wstęg Bollingera w długim okresie. Możesz zdobyć bezcenne doświadczenie w handlu strategiami Wstęg Bollingera wspomnianymi w tym artykule na koncie demo Liteforexu całkowicie bezpłatnie i bez rejestracji. Możesz ustawić zlecenie stop tak, jak w poprzednich metodach handlu, w najwyższym lub najniższym punkcie świecy wybicia.

wstega bollingera

Trzeba jednak zachować wielką ostrożność, ponieważ taki system z reguły myli się, gdy po zakończeniu konsolidacji rynek znajdzie się w silnym trendzie. Z taką sytuacją mamy do czynienia na godzinowym wykresie USD/JPY. Widzimy że w pewnym momencie cena spada i wychodzi poza dolne ramię wstęgi generując sygnał kupna. Niestety w ciągu następnych godzin spada jeszcze bardziej i cały czas przebywa poza wstęgą, a system generuje straty. Rozszerzenie się wstęgi może oznaczać zmianę trendu, natomiast zwężenie się wstęgi Bollingera może świadczyć o tworzeniu się nowego trendu. Im bardziej zwęży się wstęga tym większa szansa na wybicię się cen. To narzędzie analizy technicznej służące do określania dołków i szczytów występujących w trendzie.

Początkowy zysk take profit musi być co najmniej dwukrotnością długości zlecenia stop loss. Ponieważ mówimy o handlu trendami, sensowne jest użycie trailing stopa i czekanie na sygnał końca trendu. Sygnałem tym może być jeden ze wzorów opisanych w książce analityka lub inne zwężenie kanału.

Kalendarz Danych Makroekonomicznych

Wskaźnik ten powinien jednak zwiększyć twoje szanse na uniknięcie złych, stratnych transakcji. Wskaźnik %b Wstęg Bollingera pomoże określić pozycję ceny w stosunku do Wstęg Bollingera. Następnie kliknij „Niestandardowe” i wybierz nazwę nowo zainstalowanego wskaźnika – Bollinger_Bands_3b. Aby dodać wskaźnik Wstęg Bollingera do wykresu, otwórz zakładkę „Wstaw” w menu głównym, następnie „Wskaźniki”, „Trend” i w podmenu, które zostanie otwarte, wybierz Wstęgi Bollingera.

wstega bollingera

Domyślne ustawienie wstęgi charakteryzuje się odchyleniem standardowym na poziomie 2,0. Warto jednak bliżej przyjrzeć się temu parametrowi i dostosować go do swojego stylu handlu.

Specyfikacja Narzędzi Analizy Technicznej W Projekcie

W razie czego dodawajcie od siebie, poprawiajcie jeśli popełniłem błąd. Więcej informacji o tym jak pracować ze zleceniami stop loss / take profit znajdziecie w naszych artykułach z kategorii zarządzanie kapitałem w Forex.

Autor: Kathy Lien

Posted on